• ể tương thích và đặt được hiệu suất tối ưu.

CÁP QUANG MULTIMODE 8 SỢI (8 CORE/8FO) SỬ DỤNG TRONG NHÀ HOẶC NGOÀI TRỜI