DHI-NVR2116HS-4KS2 (Support DSSDDNS)

4.474.000 VNĐ
BÁO GIÁ ĐẦU GHI NVR
Mã sản phẩm Giá bán Bảo hành
DHI-NVR2104-I 3,722,000 24 tháng
DHI-NVR2108-I 4,124,000 24 tháng
DHI-NVR1104HS-S3/H 2,400,000 24 tháng
DHI-NVR1108HS-S3/H 2,600,000 24 tháng
DHI-NVR2104HS-4KS2  (Support DSSDDNS) 3,532,000 24 tháng
DHI-NVR2108HS-4KS2 (Support DSSDDNS) 3,886,000 24 tháng
DHI-NVR2116HS-4KS2 (Support DSSDDNS) 4,474,000 24 tháng
DHI-NVR2104-P-4KS2 (Support DSSDDNS) 4,950,000 24 tháng
DHI-NVR2108-8P-4KS2 (Support DSSDDNS) 6,880,000 24 tháng
DHI-NVR4232-4KS2 (Support DSSDDNS) 10,186,000 24 tháng
 DHI-NVR4104HS-4KS2/L ( Hỗ trợ SMD)  3,600,000 24 tháng
 DHI-NVR4108HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)  4,100,000 24 tháng
 DHI-NVR4116HS-4KS2/L (Hỗ trợ SMD)  4,700,000 24 tháng
 DHI-NVR4208-4KS2/L ( Hỗ trợ SMD)  5,920,000 24 tháng
 DHI-NVR4216-4KS2/L ( Hỗ trợ SMD)  6,600,000 24 tháng
DHI-NVR5208-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5216-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5232-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5416-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5432-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5464-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5832-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5864-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5816-R-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5832-R-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR5864-R-4KS2  Liên hệ  24 tháng
DHI-NVR608-32/64-4KS2 Liên hệ 24 tháng

Sản phẩm cùng loại