Đầu ghi 8 kênh Dahua DH-XVR5108HS-X

5.080.000 VNĐ
BÁO GIÁ ĐẦU GHI XVR
Mã sản phẩm Giá bán Bảo hành
DH-XVR1A04 (Hỗ trợ DSSDDNS) 2,180,000 24 tháng
DH-XVR1A08 (Hỗ trợ DSSDDNS) 2,580,000 24 tháng
DHI-XVR4116HS-X (Hỗ trợ DSSDDNS)             5,170,000 24 tháng
DH-XVR4232AN-X (Hỗ trợ DSSDDNS)           12,320,000 24 tháng
DH-XVR5108HS-X (Hỗ trợ DSSDDNS)             5,080,000 24 tháng
DH-XVR5116HS-X (Hỗ trợ DSSDDNS)             9,180,000 24 tháng
DH-XVR5232AN-X (Hỗ trợ DSSDDNS)           17,270,000 24 tháng
DH-XVR5432L-X (Hỗ trợ DSSDDNS)           26,660,000 24 tháng
DH-XVR5832S-X  ĐẶT HÀNG  24 tháng
DH-XVR4108C-X1 (Hỗ trợ  DSSDDNS) 3,520,000 24 tháng
DH-XVR4108HS-X1 (Hỗ trợ  DSSDDNS) 4,070,000 24 tháng
DH-XVR5104HS-X1 (Hỗ trợ  DSSDDNS) 3,100,000 24 tháng
DH-XVR5104C-4KL-X ( Hỗ trợ  DSS DDNS)             4,650,000 24 tháng
DH-XVR5104H-4KL-X ( Hỗ trợ  DSS DDNS)             4,940,000 24 tháng
DH-XVR5116H-4KL-X ( Hỗ trợ  DSS DDNS)           11,792,000 24 tháng
DH-XVR5216AN-4KL-X ( Hỗ trợ  DSS DDNS)           12,600,000 24 tháng
DH-XVR5104H-4KL-I2             5,620,000 24 tháng
DH-XVR5108HS-4KL-I2             9,840,000 24 tháng
DH-XVR5116H-4KL-I2           13,470,000 25 tháng
DH-XVR5216AN-I2           11,000,000 26 tháng
DH-XVR4116HS-I Liên hệ 27 tháng
DH-XVR7104HE-4KL-X ( Hỗ trợ  DSS DDNS) Liên hệ 24 tháng
 DH-XVR7108HE-4KL-X  Liên hệ 24 tháng
 DH-XVR7116HE-4KL-X  Liên hệ 24 tháng
 DH-XVR7208A-4K-X  Liên hệ 24 tháng
DH-XVR5232AN-I2           18,410,000 24 tháng
DH-XVR5216AN-4KL-I2           15,110,000 24 tháng
DH-XVR5432L-I2           28,000,000 24 tháng

Sản phẩm cùng loại