DỊCH VỤ SỬA CHỮA - LẮP ĐẶT

  1. Xử lý sự cố điện;
  2. Lắp đặt, thay thế thiết bị điện;
  3. Cung cấp - lắp đặt hệ thống an toàn điện;
  4. Thay thế đường dây điện mạch điện âm tường, mạch điện nổi;
  5. Sửa chữa cải tạo hệ thống điện trong nhà, cơ quan, nhà xưởng;
  6. Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, Hệ tích trữ;
  7. Hệ thống đèn chiếu sáng ngoài trời, sân vườn;
  8. Lắp đặt hệ thống chống chộm, báo động, chuông cửa

DVSC - LẮP ĐẶT - XỬ LÝ SỰ CỐ ĐIỆN